Д Р В О    Ц Е Н Т А Р

 

 

Брикетот е високо калорично и еколошко гориво, се користи за затоплување на домаќинствата, по калоричната вредност 1 тон брикет заменува 3,5 метри кубни огревно дрво.

    

  

 

                                                                                            ДРВО ЦЕНТАР Кочани Македонија