Д Р В О    Ц Е Н Т А Р

 

 


Со рационално користење на дрвната суровина низ современ технолошки процес, производниот асортиман на Дрво Центар го сочинуваат широк спектар на производи:

 •  Квалитетен парен паркет во различни димензии ;

 •  Бродски под ; 

 •  Лајсни ;

 • Скалници по стандрадни димензии и по шаблон ;

 • Ракохфати и гелендери ; 

 •  Брикет (високо калорично гориво за греење) ; 

 •  Внатрешна и надворешна ламперија ; 

 •  Букови и чамови плочи ; 

 •  Гарден производи ( огради, даска за градина и летни тераси, маси и клупи ) ;

 • Врати ;

 •  Мебел изработен од масив по барање на купувачите. 

 

 

                                                                                            ДРВО ЦЕНТАР Кочани Македонија