Д Р В О    Ц Е Н Т А Р

 

         Во Дрво Центар Дооел, покрај производството на производи од масивно дрво со висок квалитет, ги вршиме и следниве услуги:

  • Бичење на секаков вид на граѓа;

  • Парење на граѓа;

  • Сушење на граѓа - Сушењето се одвива и контролира во автоматизирани сушари. Во текот на процесот на сушење континуирано се контролира влажноста на дрвото. 

        

 

                                                                                            ДРВО ЦЕНТАР Кочани Македонија