Д Р В О    Ц Е Н Т А Р

 

Во Дрво Центар се произведуваат различни модели на огради, клупи, маси за градина, импрегнирана даска за градина 

 

     

                                                                                            ДРВО ЦЕНТАР Кочани Македонија