Д Р В О    Ц Е Н Т А Р

 

Произведуваме лепени плочи од масивно дрво во различни димензии од бука и чам.

 

 

 

                                                                                            ДРВО ЦЕНТАР Кочани Македонија